RECREANT LEDEN

 

Onze vereniging onderscheid verschillende soorten leden: wedstrijd spelende leden, recreanten en niet-spelende leden, ieder met hun eigen rechten en plichten. Bij recreanten kennen we twee categorieën; leden die één keer per week gezellig met een groep willen ballen zonder verdere verplichtingen en recreanten die meetrainen met een team zonder daar formeel deel van uit te maken. Zij kunnen incidenteel invallen bij officiële wedstrijden.

Er is een onderscheid in rechten, plichten en kosten van de twee typen recreanten:

 

  • Recreant A: Recreanten die één keer per week trainen, geen verdere (taak-)verplichtingen hebben en geen mogelijkheid tot (incidentele) invalbeurten bij competitiewedstrijden. Deze leden zijn niet zichtbaar c.q. te selecteren in het Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF).
    Voor contributie zie de tabel op pagina "Lid worden" onder "Rec/U99 (1x)" 

 

  • Recreant B: Recreanten die ook mee mogen trainen met een competitieteam, maximaal 3 invalbeurten in officiële wedstrijden hebben (na 3 wedstrijden wordt het betreffende lid door de bond en daarmee ook door ons aangemerkt als wedstrijdspeler met alle rechten en plichten die daar dan bij horen). Deze leden zijn als recreant zichtbaar en selecteerbaar in het Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF).
    Deze leden hebben een taakverplichting van 2 taken per seizoen, waarbij zij hun beschikbaarheid  aan mogen geven, uiterlijk 1 oktober (voor de eerste competitiehelft en 31 december (voor de tweede competitiehelft). Indien beschikbaarheid niet tijdig wordt doorgegeven worden de betreffende recreanten door de vereniging ingepland. Bij niet opkomen voor een taak verliest het lid zijn of haar recht op incidentele invalbeurten.
    Voor contributie zie de tabel op pagina "Lid worden" onder "Sen (1x)"