Inschrijfformulier ATTACUS

Door inzending van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan Attacus incasso opdrachten te sturen aan uw bank voor het periodiek incasseren van contributie in de termijnen zoals hierboven aangegeven. Als u het niet eens bent met een incasso kunt u deze binnen een termijn van 8 weken terug laten boeken. Neem daarvoor dan contact op met uw bank.